ביטול עסקה – tassatelaviv

מתרגשים להשיק את האתר החדש

ביטול עסקה

ביטול עסקה
ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של חברת הכרטיסים  בכתב, ע״י מילוי טופס ביטול ושליחתו בצירוף תעודה מזהה של בעל ההזמנה באחת מהדרכים הבאות: בדואר
האלקטרוני.י
בטלפון: 054-678-9510
 
ביטול עסקה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יוכל לבטל עסקה תוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת אישור ההזמנה (לפי המאוחר מבניהם), בכפוף להצגת תעודה מתאימה; זאת בלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) בין הרוכש לבין חברת הכרטיסים. במידה והעסקה נעשתה באתר בלבד ללא שיחה עם חברת הכרטיסים, ביטול העסקה יעשה בתוך 14 יום, כאמור לעיל. בכל מקרה לא ניתן לבטל כרטיסים בטווח של שבעה ימי עסקים  לפני המופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי, זאת גם במידה ולא עברו 14 יום מביצוע הרכישה.ה